Regulátor pro remosku s STM8
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Ondřej Hruška 49ef77252f wording 10 months ago
Build add build dir 10 months ago
TinySPL_S103 initial 6 years ago
User remostat 10 months ago
.gitignore add build dir 10 months ago
Makefile remostat 10 months ago
README.md wording 10 months ago

README.md

Regulátor pro remosku

Umožňuje omezení výkonu remosky pomocí SSR relé. Napájení je přes čínský zdroj Hi-Link.

Používám modul STM8S103F, protože to bylo to nejlevnější co jsem ho našel v šuplíku, na tohle je Bluepill STM32F103 škoda. Je to můj první reálný projekt s STM8, na podobně jednoduché věci úplně stačí.

Regulátor nemá teplotní čidlo, řízení je přímovazební. Perioda PWM je cca 1s, jde nastavit v kódu.

Zapojení:

  • D2 = AIN, jezdec potenciometru
  • C7 = bypass přepínač, výstup bude na 100%, pokud je spojen se zemí
  • C4 = výstup pro SSR