Regulátor pro remosku s STM8
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Ondřej Hruška 49ef77252f wording 2 years ago
Build add build dir 2 years ago
TinySPL_S103 initial 8 years ago
User remostat 2 years ago
.gitignore add build dir 2 years ago
Makefile remostat 2 years ago
README.md wording 2 years ago

README.md

Regulátor pro remosku

Umožňuje omezení výkonu remosky pomocí SSR relé. Napájení je přes čínský zdroj Hi-Link.

Používám modul STM8S103F, protože to bylo to nejlevnější co jsem ho našel v šuplíku, na tohle je Bluepill STM32F103 škoda. Je to můj první reálný projekt s STM8, na podobně jednoduché věci úplně stačí.

Regulátor nemá teplotní čidlo, řízení je přímovazební. Perioda PWM je cca 1s, jde nastavit v kódu.

Zapojení:

  • D2 = AIN, jezdec potenciometru
  • C7 = bypass přepínač, výstup bude na 100%, pokud je spojen se zemí
  • C4 = výstup pro SSR