Collection of useful utilities for Java games and apps. A lot of interesting utilities that could maybe still find some use if you work with Java...
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

17 wiersze
370 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<projectDescription>
<name>MightyUtils</name>
<comment></comment>
<projects>
</projects>
<buildSpec>
<buildCommand>
<name>org.eclipse.jdt.core.javabuilder</name>
<arguments>
</arguments>
</buildCommand>
</buildSpec>
<natures>
<nature>org.eclipse.jdt.core.javanature</nature>
</natures>
</projectDescription>